ارتباط از طریق واتساپ

پرفروش ترین محصولات

نرخ مصوب اداره پست در سال 98 برای پست پیشتاز

هزینه ارسال مرسولات پستی از طریق پست پیشتاز در سال 98 بر اساس دو پارامتر محاسبه می گردد:

  1. استان مقصد

  2. وزن محصول

استان مقصد:

لازم به ذکر است هیچ تفاوتی بین شهر های یک استان نیست و هزینه ارسال تنها بر اساس جابه جایی بین استان ها محاسبه می گردد. فلذا از لحاظ استانها به سه دسته تقسیم می شود:

  1. استان بومی : چنانچه مبدا و مقصد مرسوله درون یک استان باشد به آن استان بومی گفته می شود.
  2. استان همجوار: با مراجعه به نقشه ایران تمامی استان هایی که با استان مبدا مرز مشترک داشته و به عبارتی همجوار باشند گفته می شود.
  3. استان غیر همجوار: با مراجعه به نقشه ایران تمامی استان هایی که با استان مبدا مرز مشترک نداشته و برای رسیدن به آنها باید از یک استان همجوار عبور کرد.

وزن محصول:

از نظر اداره پست هیچ تفاوتی بین صد گرم و یک کیلوگرم نیست و مبنی محاسبات وزن کالا مضرب های یک می باشد. به عبارتی برای وزن یک گرم تا 1000 گرم هزینه یک کیلوگرم و 1001 گرم تا 2000 گرم هزینه دو کیلو گرم و 2001 گرم تا 3000 گرم هزینه سه کیلوگرم و الی آخر محاسبه می شود.

جدول ذیل بر اساس ریال می باشد

بومیهمجوارغیر همجوار
0 تا یک 1000 گرم85.020117.720128.620
1001 تا 2000 گرم112.270144.970155.870
2001 تا 3000 گرم139.520172.220183.120
3001 تا 4000 گرم166.770199.470210.370
4001 تا 5000 گرم197.290228.900243.070
5001 تا 6000 گرم224.540256.150270.320
6001 تا 7000 گرم251.790283.400297.570
7001 تا 8000 گرم279.040310.650324.820
8001 تا 9000 گرم306.290337.900352.070

لازم به ذکر هست نحوه محاسبه هزینه ارسال در درناکالا بر اساس جدول فوق بوده و با نرخ مصوب اداره پست کلیه مرسولات به سراسر کشور ارسال می گردد


محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد
مقایسه 0