فیلتر توسط
فیلتر توسط
موجود بودن
Selections
قیمت
  • 159,000 تومان - 170,000 تومان

شاخه‌ها

انواع بادی اسپلش

فیلتر توسط
278,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پاریس ولی  مدل  MISS CUTE که از اسانس فرانسوی LALIQUE L'AMOUR در حجم 250 میل تولید شده است انتخابی مناسب جهت بانوان سخت پسند می باشد. این محصول دارای طبعی خنک و مناسب جهت فصول گرم می باشد
278,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پاریس ولی  مدل LUCKY LADY که از اسانس فرانسوی AMOR AMOR در حجم 250 میل تولید شده است انتخابی مناسب جهت بانوان سخت پسند می باشد. این محصول دارای طبعی معتدل و مناسب جهت تمامی فصول می باشد
278,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پاریس ولی  مدل FANCY GIRL  که از اسانس فرانسوی GOOD GIRL در حجم 250 میل تولید شده است انتخابی مناسب جهت بانوان سخت پسند می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد می باشد
278,900 تومان
بادی اسپلش مردانه پاریس ولی  مدل REAL MAN  که از اسانس فرانسوی CREED AVENTUS در حجم 250 میل تولید شده است انتخابی مناسب جهت آقایان سخت پسند می باشد. طبع خنک این محصول طراوت و نشاط خاصی به پوست شما می دهد
215,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پرارین مدل HAPPY SPLASH که از اسانس فرانسوی ALIEN در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد می باشد.
278,900 تومان
بادی اسپلش مردانه پاریس ولی  مدل ACTIVE MAN  که از اسانس فرانسوی DESIRE BLUE در حجم 250 میل تولید شده است انتخابی مناسب جهت آقایان سخت پسند می باشد. طبع خنک این محصول طراوت و نشاط خاصی به پوست شما می دهد.
ناموجودSold out
215,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پرارین مدل SWEET HEART که از اسانس فرانسوی ORTO PARISI MEGAMARE در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت...
215,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پرارین مدل PURPLE LADY که از اسانس فرانسوی ECLAT در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد.
215,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پرارین مدل SPRING BLOOM که از اسانس فرانسوی LALIQUE L'AMOUR در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول...
215,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پرارین مدل DEAR MIST که از اسانس فرانسوی BACCARAT ROUGE  در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد...
215,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پرارین مدل PINK LADY که از اسانس فرانسوی 212 S--Y در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد می باشد.
215,900 تومان
بادی اسپلش زنانه پرارین مدل SO CHIC که از اسانس فرانسوی BLACK OPIUM در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد می باشد.
327,500 تومان
بادی اسپلش زنانه اولم مدل SO VELVET که از اسانس فرانسوی BLACK OPIUM در حجم 250 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد می باشد.
327,500 تومان
بادی اسپلش زنانه اولم مدل SWEET CANDY که از اسانس فرانسوی BACCARAT ROUGE در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد می...
327,500 تومان
بادی اسپلش زنانه اولم مدل SUMMER SPLASH که از اسانس فرانسوی ECLAT در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد. 
327,500 تومان
بادی اسپلش زنانه اولم مدل SUGAR CHIC که از اسانس فرانسوی GOOD GIRL در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد. 
327,500 تومان
بادی اسپلش زنانه اولم مدل PRETTY LADY که از اسانس فرانسوی VERSACE در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد. 
215,900 تومان
بادی اسپلش مردانه پرارین مدل GENTLE SILVER که از اسانس فرانسوی MOLECULE در حجم 150 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می...
327,500 تومان
بادی اسپلش زنانه اولم مدل MISS ME که از اسانس فرانسوی MARRY ME در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد. 
215,900 تومان
بادی اسپلش مردانه پرارین مدل FIVE STAR که از اسانس فرانسوی CREED GREEN IRISH در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول...
327,500 تومان
بادی اسپلش زنانه اولم مدل MISS OLEM که از اسانس فرانسوی NOIR TEASE در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای بانوان می باشد. این محصول دارای طبعی معتدل و مناسب تمامی فصول می باشد. 
215,900 تومان
بادی اسپلش مردانه پرارین مدل COOL MIND که از اسانس فرانسوی BOSS BOTTLED در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی معتدل و مناسب جهت تمامی...
ناموجودSold out
215,900 تومان
بادی اسپلش مردانه پرارین مدل HUNTER که از اسانس فرانسوی DIESEL PLUS در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی سردو مناسب جهت فصول گرم می باشد.
215,900 تومان
بادی اسپلش مردانه پرارین مدل BEST MAN که از اسانس فرانسوی SAUVAGE در حجم 150 میل تولید شده است، با رایحه خاص و منحصر به فرد خود، انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی معتدل مناسب جهت تمامی فصول می باشد.
ناموجودSold out
327,500 تومان
بادی اسپلش مردانه اولم مدل COOL VIBE که از اسانس فرانسوی SPLENDOR در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد. 
327,500 تومان
بادی اسپلش مردانه اولم مدل DARK LORD که از اسانس فرانسوی LALIQUE NOIRE در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی گرم و مناسب جهت فصول سرد می...
ناموجودSold out
327,500 تومان
بادی اسپلش مردانه اولم مدل DREAM MAN که از اسانس فرانسوی SAUVAGE در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی معتدل و مناسب تمامی فصول می باشد. 
327,500 تومان
بادی اسپلش مردانه اولم مدل WANTED که از اسانس فرانسوی CREED AVENTUS در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد. 
327,500 تومان
بادی اسپلش مردانه اولم مدل SILVER TOUCH که از اسانس فرانسوی INVICTUS در حجم 250 میل تولید شده است با رایحه خاص و منحصر به فرد خود انتخابی مناسب برای آقایان می باشد. این محصول دارای طبعی سرد و مناسب جهت فصول گرم می باشد. 

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد محبوب ایجاد کنید.

ورود به حساب کاربری

یک حساب کاربری رایگان ایجاد کرده و وارد حساب خود شوید تا امکان استفاده از لیست‌های علاقمندی برایتان مقدور شود.

ورود به حساب کاربری